ענף הנדל"ן חיוני למשק? כדאי שהמדינה תתייחס בהתאם

ענף הנדל"ן חיוני למשק? כדאי שהמדינה תתייחס בהתאם

ענף הבנייה הוחרג מהתקנות לשעת חירום ואמור היה להמשיך לעבוד במתכונת מלאה, אך בפועל המציאות רחוקה מכך שנות אור. על המדינה לדרוש מהרשויות המקצועיות לשחרר את ההיתרים והאישורים התקועים, ולסייע לקבלנים וליזמים המפעילים את השוק

ענף הנדל"ן הישראלי הוגדר על-ידי הממשלהכענך חיוני  והוא הוחרג מהתקנות לשעת חירום הכוללות הגבלות רבות - ברקע משבר הקורונה, והעבודה בו אמורה היתה להימשך כרגיל.

 

בהחרגה נכללו עבודות הבנייה והפיתוח של שכונות מגורים ותשתיות, סלילת כבישים, הקמת תשתיות מים וביוב, תשתיות אנרגיה, מחצבות ומפעלי בטון, ייצור של חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, שירותי ניהול ופיקוח על הבנייה, שירותי מדידה ומכוני בקרה, מעבדות מאושרות, מפעלים ויבואנים ועוד.