שלבי ביצוע תמ"א 38/1 (חיזוק והשבחה) ותמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש).

פרויקטים מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת) ותמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) - השלבים:

 

1. בחינת היתכנות פרויקט תמ"א 38 (כ 2-4 שבועות)

 • מההיבט האדריכלי – ניתוח זכויות לבניין וקבלת תמהיל דירות ראשוני.

 • מפגש היכרות עם וועד הבניין או נציגות הדיירים והצגת החברה
 • מסירת הצעה ומפרט לדיירים

2. חתימת חוזה ותכנון אדריכלי (כ-3 חודשים לאחר הבחירה בחברה)

 • בחירת עורך דין לייצוג דיירים.
 • הצעת התקשרות מלאה לדיירי הבניין (חוזה על נספחיו, תכנון אדריכלי לדירות הדיירים, מפרט טכני, ולו"ז).
 • חתימת חוזה מחייב בין הצדדים

3. שלב התכנון והגשה להיתר (עד 4 חודשים)

 • הפקת תכניות בנייה מלאות להגשה.
 • הפקת ערכת הדמיות לפרויקט
 • אישור הדיירים להגשת התכניות וקידומן ברשות לצורך קבלת היתר בנייה

*קבלת היתר – משתנה בין העיריות, מוערך בין 9 ועד 15 חודשים

4. הביצוע (18 ועד 26 חודשים) – כניסה לליווי בנקאי

 • תמ"א 38/1: חיזוק, השבחת הבניין ובניית הדירות החדשות – 18 חודשים.
 • תמ"א 38/2: הריסה ובניית הבניין החדש כולל אכלוס – 24 חודשים.